on Nov 19th, 2015חסויות

חסויות

 

2016: מרכז הספר והספריות בישראל, המפעל לכתבי עת, בתמיכת משרד התרבות והספורט. 


גורמים המעוניינים לתת חסות לפעילות האתר, הביטאון, והליגה, נא פנו במייל sponsors@poetry.co.il.

תרומות לאתר שירה חברתית, לכתב העת ביטאון שירה, ולליגת השירה והמשוררים הישראלית, יתקבלו בברכה כאן

תרומות חודשיות לאתר, לביטאון, ולליגה, יתקבלו בברכה (בחר/י באחת מהאפשרויות הבאות): ₪10 | ₪20 | ₪30 | ₪40 | ₪50 | ₪60 | ₪70 | ₪80 | ₪90 | ₪100

Pin on PinterestShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

התגובות סגורות נכון לעכשיו.